Utleiebolig AS

Nye boliger for utleie

Utleiebolig AS er et profesjonelt boligutleieselskap som primært henvender seg til markedet i og rundt Oslo. Selskapet har som målsetning å profesjonalisere utleie av bolig innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Sentralt for vår satsing er profesjonell drift, tilstedeværelse og oppfølging. Vi investerer kun i nye boligblokker. Selskapet har i dag flere boliger i utleie i Oslo og omegn.

Forvaltning - med kunden i fokus

For Utleiebolig AS er forvaltning og kundeoppfølging essensen i vårt virke. Vi erverver kun hele blokker (nybygg) fordi vi ønsker kontroll på kostnader og forutsigbar drift. I tillegg forestår vi løpende oppfølging med vaktmester og boligforvalter. Vi tar mål av oss å være til stede på alle våre eiendommer daglig. Mye faller naturlig gjennom vaktmestertjenester i de enkelte eiendommer, og vaktmester fyller en viktig rolle i alle våre anlegg. Likeledes er våre forvaltere jevnlig innom eiendommene og ser til at kvalitetene opprettholdes på best mulig vis. Våre kunder forholder seg til disse, de er behjelpelig dersom det oppstår problemer med boligen eller i leieforholdet. I tillegg sikrer denne forvaltningen at eiendommen kontinuerlig blir godt ivaretatt. På bakgrunn av ovenstående etablerte Utleiebolig eget forvaltningsselskap i 2016.

Fungerende administrasjon i Utleiebolig - Selvaag Realkapital AS

Selvaag Realkapital ble stiftet i 2009. Selskapet etablerte selskapet Utleiebolig i 2013, og er Utleieboligs fungerende administrasjon. Selvaag Realkapital er ansvarlig gjennom en mandatavtale for å finne nye boligprosjekter for utleie, forhandle frem kjøpekontrakter samt tilrettelegge finansiering.

Selvaag Realkapital har 4 ansatte, hhv;

Adm. direktør/Partner

Esben S. Svalastog
 • ess@selvaagrealkapital.no
 • +47 41 43 59 78
 • MBA, University of Denver
 • 35 års erfaring i eiendomsbransjen
 • Selvaag ansatt siden 2004
 • Tschudi & Malling Eiendomsutvikling og investeringer i USA, Canada og Norge

Partner

Frank Chr. Stene

Partner

Anders G. Asheim
 • aga@selvaagrealkapital.no
 • +47 93 054 045
 • MBA, Stetson University, Florida
 • 10 års erfaring i eiendomsbransjen
 • Selvaag ansatt siden 2013
 • A.T. Kearney, konsulent
 • Newsec, analytiker og salgsrådgiver

Sivilingeniør

Olav Thorsnes
 • Ola.Thorsnes@selvaag.no
 • +47 98 26 92 59
 • Selvaag ansatt siden 1966
 • Oslo Ingeniørhøyskole Husbygglinjen
 • Bergen ingeniørhøyskole Kommunalteknisk linje
 • Forsvarets bygningstjeneste
 • H. C. Sandbeck Bygningstekniske konsulenter
 • Purdue University BS i Civil Engineering

Selvaag Realkapital er eiet 60% av Selvaag Gruppen og 40% av Grunnsteinen AS, et selskap eid av 3 arbeidende partnere i selskapet. Henvendelser om mulige boligprosjekter for salg mv. bes rettet til Selvaag Realkapital.